stem logo new

Prijs Focus Aarde (vervolg)

Zoals eerder vermeld namen drie groepen van 6IW van vorig jaar deel aan de prijs Focus Aarde die jaarlijks de beste geïntegreerde proeven en vakoverschrijdende groepsprojecten die de aarde of ruimte tot onderwerp hebben, bekroont. Met succes, want de drie groepen behaalden respectievelijk de vijfde, zesde en negende plaats. Proficiat!

17-10-15-01
17-10-15-01 17-10-15-01
17-10-15-02
17-10-15-02 17-10-15-02
17-10-15-03
17-10-15-03 17-10-15-03
17-10-15-04
17-10-15-04 17-10-15-04
17-10-15-05
17-10-15-05 17-10-15-05
17-10-15-06
17-10-15-06 17-10-15-06
17-10-15-07
17-10-15-07 17-10-15-07