stem logo new

6IW bezoekt Aquafin in Wulpen

Op 30 oktober hebben wij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Wulpen bezocht. De heer Krikilion en de heer Vantroyen hebben ons aan de hand van een grondplan uitleg gegeven over de verschillende processen van het RWZI. Er zijn grote uitbreidingswerken bezig die als doel hebben een grotere capaciteit te verkrijgen (groter debiet) en zo meer rioolwater te zuiveren in eenzelfde tijdsperiode.
Na de introductie kregen we een rondleiding. Het rioolwater wordt eerst opgevangen in een reservoir van 10 meter diep. Daarna wordt het rioolwater omhoog gepompt zodat het water tijdens het volledige proces telkens door hoogteverschil naar lager gelegen delen stroomt. Dit influent stroomt door de fijnroosters naar de zand- en olie vanger, en zo wordt de grove vervuiling uit het water verwijderd. Het grof vuil dat tegengehouden is door de roosters wordt ontwaterd en afgevoerd in containers. In de zand- en vetvanger wordt het zand en vet afgescheiden van het water. In het beluchtingsbekken wordt op aërobe manier het water gezuiverd. In de nabezinkingstank zinkt het slib doordat er vlokken gevormd zijn in het beluchtingsbekken. Het slib wordt daarna opgevangen en hergebruikt, de overschot wordt afgevoerd. Het gezuiverde water stroomt over en wordt doorgestuurd naar de IWVA om drinkwater van te maken, geloosd in de vaart of gebruikt om de akkers te bevloeien.
Danny Hallut 6IW

a1
a1 a1
1
1 1
2
2 2
4
4 4
5
5 5
6
6 6
7
7 7
8
8 8
9
9 9
10
10 10