stem logo new

GIP 6MVT

Wij hebben ervoor gekozen om een hydraulische kipbak te construeren, omdat de oude aan vernieuwing toe was. Hij zal thuis bij Michiel gebruikt worden. De kipbak zal vooral gebruikt worden voor het opscheppen van aarde en om de straat schoon te maken.
De kipbak kipt door middel van twee hydraulische cilinders die bediend worden vanuit de tractor. De cilinders schuiven uit waardoor de bak kipt.
We hebben eruit geleerd dat het moeilijk is om met weinig informatie dit project tot een goed einde te brengen, maar het is ons toch gelukt.

Michiel Sanders en DannonCraeynest

6mvt_hydraulisc...
6mvt_hydraulische kipbak_sanders_craeynest-999 6mvt_hydraulische kipbak_sanders_craeynest-999

 Wij hebben als eindwerk een pelikaanbak gemaakt. Dit is een bak met een klem om mest op te scheppen. Deze zal gebruikt worden op het landbouwbedrijf van Jelle. Op school hebben we al het draaiwerk gemaakt en thuis hebben we al het laswerk en de montage verricht. Tijdens het realiseren van de GIP hebben we geen problemen ondervonden.

Jelle Ceulenaere en Thibault Van den Bussche

6mvt_pelikaanba...
6mvt_pelikaanbak_ceulenaere van den bussche-999 6mvt_pelikaanbak_ceulenaere van den bussche-999

Wij hebben dit jaar als GIP een duwplaat gemaakt. Die wordt gebruikt om materiaal te duwen of te nivelleren zoals aarde, maïs , ….. De duwplaat kan onder een hoek worden gezet door gebruik te maken van twee hydraulische cilinders . Hij kan vooraan en achteraan op de tractor worden bevestigd.  We hebben de machine ontworpen in Solid Edge en onze onderdelen hebben we op school gedraaid. De duwplaat werd gelast en gespoten bij Jan thuis.
We hebben eruit geleerd dat een goede planning van groot belang is.

Jan Coene en Jorgen Degrave

6mvt_duwplaat_c...
6mvt_duwplaat_coene_degrave-999 6mvt_duwplaat_coene_degrave-999

Wij hebben als GIP een uitdraaibak gemaakt. Dit is een bak om aan een verreiker te monteren, en die dient om het voeder van de koeien te mengen en in de voederbakken terecht te laten komen. Wij hebben eruit geleerd dat er veel meer bij komt kijken dan we hadden gedacht, er moesten bepaalde berekeningen gemaakt worden zoals de kracht die wordt uitgeoefend op de lagers. Daarna moest er nog bepaald worden welke lagers we het best gebruikten.
Als wij het werkstuk opnieuw zouden maken, zouden wij een nog betere versteviging aanbrengen, zoals dikkere verstevigingslatten aan de rug van de bak. Het stuk zou nog kunnen verbeterd worden door het gebruik van een andere overbrengingsmethode, zo hadden wij er beter voor gezorgd dat we de twee vijzels met één ketting konden aandrijven.

Sven Moerman en Laurens Dedeurwaerder

6mvt_uitdraaiba...
6mvt_uitdraaibak_dedeurwaerder_moerman-999 6mvt_uitdraaibak_dedeurwaerder_moerman-999

Wij hebben dit jaar voor onze GIP een borstelmachine gemaakt. De machine bestaat uit constructiestaal en is gemaakt om bij Stijn thuis de betonnen vloer en de straat schoon te maken als die vuil zijn. De machine wordt rechtstreeks aangedreven door een hydromotor die verbonden is met een verreiker.
Als we deze GIP opnieuw zouden maken zouden we vroeger de materialen bestellen omdat we ze wat laat hadden gekregen.

Stijn Everaert en Jari Verhegge

6mvt_borstelmac...
6mvt_borstelmachine_everaert_verhegge-999 6mvt_borstelmachine_everaert_verhegge-999