stem logo new

Voel je goed

 

Werkgroep Welzijn

De Werkgroep Welzijn bestaat uit leerkrachten die leerlingen, die daar behoefte aan hebben, een luisterend oor willen bieden.

 

Werkgroep Leerlingenbegeleiding

De Werkgroep Leerlingenbegeleiding wil de leerlingenbegeleiding in onze school optimaliseren. De werkgroep bestaat uit een kerngroep:  de adjunct van de directeur, de leerlingenbegeleidster,  een opvoeder, 2 leerkrachten en een of twee medewerkers van het C.L.B.

 

Antipestcommissie

In de commissie tegen het pesten werken de leerlingen aan een aangenaam leef- en leerklimaat op school. Elke klasgroep van de eerste graad vaardigt een vertegenwoordiger af: de zogenaamde commissaris.

 

C.L.B. (= Centrum voor leerlingenbegeleiding)

Het C.L.B. heeft de opdracht de leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling en bij te dragen tot hun welbevinden. Dat willen zij realiseren in nauwe samenwerking met de school, door actief mee te werken op de vier domeinen van de leerlingenbegeleiding, met name: