stem logo new

 

Antipestcommissie

In de commissie tegen het pesten werken de leerlingen aan een aangenaam leef- en leerklimaat op school. Elke klasgroep van de eerste graad vaardigt een vertegenwoordiger af: de zogenaamde commissaris.

De commissarissen leggen de eed van rechtvaardigheid af en wonen de tweewekelijkse vergaderingen van de commissie bij. De voorzitter, die rechtstreeks verkozen wordt, leidt alle vergaderingen in goede banen en houdt de objectiviteit van zijn commissieleden in de gaten.
Na het beluisteren van de nodige getuigenissen evalueren en beoordelen de commissieleden de gemelde pesterijen. Pestgedrag wordt bestraft met gele en rode kaarten of met een week bankzitten. Wie iets positiefs deed voor een medeleerling wordt beloond met een groene kaart.
De commissaris-verslaggever zorgt dat er van elke vergadering een verslag wordt gemaakt.

Mevrouw Verhelst en mevrouw Vanderheyde bieden ondersteuning aan de commissieleden.

vanre mevr. Renata Vandreheyde
verin mevr. Inge Verhelst