stem logo new

 

C.L.B. (= Centrum voor leerlingenbegeleiding)

Het C.L.B. heeft de opdracht de leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling en bij te dragen tot hun welbevinden. Dat willen zij realiseren in nauwe samenwerking met de school, door actief mee te werken op de vier domeinen van de leerlingenbegeleiding, met name:


- begeleiding bij studie- en beroepskeuze (onderwijsloopbaanbegeleiding);
- begeleiding bij "leren leren en studeren";
- begeleiding bij het psychisch en sociaal-emotioneel functioneren;
- de preventieve gezondheidszorg.

 

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en hun ouders kunnen het C.L.B. om hulp vragen.  Het C.L.B. werkt gratis en discreet.

Het begeleidend C.L.B. van de school is:
C.L.B. Veurne-Diksmuide-Westkust
Oude Beestenmarkt 6
8630 VEURNE
Tel: 058 31 16 14
Openingsuren: iedere dag van 08.30 tot 12.00 uur; van 13.00 tot 17.00 uur; en op afspraak.

Om de bereikbaarheid naar leerlingen toe te verhogen, organiseren wij op dinsdag- en op donderdagvoormiddag in het C.L.B.-lokaal in de school een spreekuur.  Leerlingen die van deze C.L.B.-begeleiding gebruik willen maken, maken een afspraak via hun opvoeder.

Het C.L.B.-begeleidingsteam van onze school:

valva Valerie Vanneste, maatschappelijk werkster
liego Lieselotte Govaere, sociaal verpleegkundige
emibu Emily Bulcke, psychologisch consulente (contactpersoon)
F013 Marleen Dhaene Marleen D'haene, schoolarts