stem logo new

Leerlingen

Binnenkort komen hier de klasfoto's.

Directie

De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

foto 1-999 Directeur: Franky Dorme
foto 2-999  Directieteam: van links naar rechts: Filip Robyn (adjunct-directeur), Rudi Calcoen (directiesecretaris), André Delanghe (technisch adviseur-coördinator), Franky Dorme (directeur)
   
   

Adviseurs

De technische leiding helpt de directie bij de organisatie van de praktische en technische vakken, bij het beheer van de werkplaatsen en bij de materiële organisatie van de school. Zij volgen de vakinhouden op van de technische en praktijkvakken en zijn o.a. verantwoordelijk voor de aankoop van de nodige grondstoffen, de toepassing van de veiligheidsvoorschriften en voor het onderhoud en de aanwending van het machinepark.

foto 3-999 Technische staf: van links naar rechts: Bruno De Wyngaert (technisch adviseur 1ste graad), Koen Van Belle (technisch adviseur hout), Patrik Baertsoen (preventie-adviseur), André Delanghe (technisch adviseur-coördinator), Peter Boeyaert (technisch adviseur mechanica en elektriciteit)
 foto 4-999 Preventie-adviseur: Patrik Baertsoen
 

Samen vormen zij de 'technische staf' van de school.

 

Administratie

De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Naast hun lesopdracht vervullen sommigen onder hen nog andere taken, bijvoorbeeld: coördinator, klassenleraar, interne pedagogische begeleider, ...

Het opvoedend personeel heeft onder andere tot taak: het toezicht op en het begeleiden van leerlingen en het verwerken van de leerlingenadministratie.

Het administratief personeel staat de directie bij in het administratieve beheer van de school.

Administratief personeel:

foto 10-999 Administratief personeel: van links naar rechts: Reinhilde De Brabandere (administratief medewerker), Rudi Calcoen (directiesecretaris), Marijke Deruytter (administratief medewerker)
foto 6-999 Opvoeders: van links naar rechts:: Marc Blanckaert (derde graad), Koen Bostyn (tweede graad), Christine Logghe (eerste graad), Jos Van Acker (derde graad), Freddy Bluekens
 foto 12-999 Verantwoordelijke magazijn: Freddy Bluekens

 

 

Coördinatoren

Het team van coördinatoren ondersteunt het pedagogisch en organisatorisch beleid van de school. Ze zijn het luister- en spreekorgaan voor opmerkingen en voorstellen die vanuit het personeel worden geformuleerd. Ze zijn een klank- en reflectiebord dat de directie adviseert m.b.t. de pedagogische en organisatorische aanpak in de school. Ze bundelen en coördineren initiatieven en projecten zoals vb. GOK (gelijke onderwijskansen), VOET-en (vakoverschrijdende eindtermen), extra-muros activiteiten, stages, enz...

GOK-coördinatoren:

foto 5-999 

Pedagogische staf: van links naar rechts: Tine Hoorelbeke (coördinator derde graad), Frederick D'alleine (coördinator tweede graad), Renata Vanderheyde (coördinator eerste graad), Filip Robyn (leerlingenbegeleiding) 

 foto 7-999

 Leerlingenbegeleiding: Charlotte Depla

 foto 9-999

 GOK-team: van links naar rechts: Elke Dubois, Elke Notabele, Gino Woussen, Renata Vanderheyde

 foto 13-999

 Begeleiding nieuwe leerkrachten en stagiairs: Geert Hoedt