stem logo new

Administratie

De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Naast hun lesopdracht vervullen sommigen onder hen nog andere taken, bijvoorbeeld: coördinator, klassenleraar, interne pedagogische begeleider, ...

Het opvoedend personeel heeft onder andere tot taak: het toezicht op en het begeleiden van leerlingen en het verwerken van de leerlingenadministratie.

Het administratief personeel staat de directie bij in het administratieve beheer van de school.

Administratief personeel:

foto 10-999 Administratief personeel: van links naar rechts: Reinhilde De Brabandere (administratief medewerker), Rudi Calcoen (directiesecretaris), Marijke Deruytter (administratief medewerker)
foto 6-999 Opvoeders: van links naar rechts:: Marc Blanckaert (derde graad), Koen Bostyn (tweede graad), Christine Logghe (eerste graad), Jos Van Acker (derde graad), Freddy Bluekens
 foto 12-999 Verantwoordelijke magazijn: Freddy Bluekens